I odjednom, on je postao naš cijeli svijet / And suddenly, he became our whole world

Puno se toga promijenilo otkad sam se zadnji puta javila na blogu. Sebično sam čuvala za sebe neke najljepše trenutke svog života i nije mi žao. Koliko god čudna i izazovna vremena, za mene i moju obitelj su stvorila neke od najljepših uspomena o kojima ću vam pisati u nastavku. Dan kad sam saznala da ispod svog srca nosim još jedno srce je nezaboravan. Jedva sam čekala da muž stigne kući i da mu kažem tu najljepšu vijest. Cijela trudnoća je hvala Bogu prošla mirno i uživala sam u svakome danu. Pjevali smo, razgovarali se i mazili se sa svojim medenkom još dok je bio u trbuhu i jedva smo čekali da ga upoznamo. Vjerojatno kao i svaka buduća majka dobila sam hrpu savjeta sa svih strana, no odlučila sam da ću slušati samu sebe jer mi je u glavi nakon svih različitih mišljenja nastao kaos. Ipak pokoji savjet je univerzalan i primjenjiv za sve majke, pa nastavite čitati. 

Mjesecima su mi svi govorili kako trebam unaprijed pripremiti stvari za odlazak u rodilište, ali ja sam stalno odgađala govoreći da imam još vremena. Kad sam se približila 9. mjesecu trudnoće shvatila sam zašto bi bilo dobro da sam to odradila prije. Jedva sam uspjela vidjeti svoje tenisice od trbuha, pa su tako neke uobičajene radnje poput čučnja postale gotovo neizvodive. Eh dolazimo do one – mama je uvijek u pravu, koliko god mi to ne želimo sebi priznati, pa je tako bilo i ovaj put 😊 Kakvu torbu trebam? Imam li svu odjeću za bebu? Imam li svu opremu za bebu? Imam li svu opremu za sebe? Čini se da me ne zovu slučajno drama queen😂 Koliko god opušteno djelovala, oko nekih stvari jednostavno uvijek dramatiziram malo previše. No dobro, kako je tako je, sabrala sam misli, napisala popis potrebnih stvari, zamolila mamu za pomoć oko pakiranja i shvatila da je i dalje sve pod kontrolom i da sam spremna za THE dan. 23.12.2021. je stigao naš maleni Oskar, postao je cijeli naš svijet i učinio nas je najsretnijim roditeljima na svijetu. Svaki dan nas uči nečem novom i uz njega otkrivamo osjećaje za koje nismo ni znali da mogu postojati. 🤍 

Da se još kratko osvrnem na ono što je dobro pripremiti na vrijeme. Definitivno mi je za odlazak u bolnicu bila najpotrebnija dovoljno velika torba u koju smo sve mogli složiti. Nisam pogriješila kad sam se odlučila za torbu koju sam dulje vrijeme gledala na internetu – Mommy bag. Osim što u nju sve stane (uključujući podlogu za presvlačenje), dovoljno je da bacite oko na fotku, ne trebam objašnjavati zašto je baš ona bila moj izbor. Idealna je i za putovanja ili manje izlete s djetetom. Nisam mogla odoljeti niti manjoj torbi iz iste kolekcije – Mommy treasures u koju sam stavila sve svoje bitne dokumente i sitnice da ih ne zametnem (jer to redovito radim haha). Uz torbu i stvari za presvlačenje, kao osnovnu opremu za bebe koju uvijek nosimo bih svakako izdvojila nekoliko duda (ako vaša beba voli dudu), spremnik za dude, flašicu za mlijeko, podbradnjak i tetra pelenu. Jako smo zadovoljni svojim odabirom svega navedenog iz trgovine hajdi.hr, gdje možete za kupnju iskoristiti moj popust od 15% uz kod MATEJAK15.

Pišite mi ako ste si nešto odabrali uz moj kod i pitajte slobodno ako vas zanima što mi je sve točno bilo potrebno za bolnicu od mojih i njegovih stvari.

Nadam se da ste iz ovog posta zaključili nekoliko stvari: 

  1. nema ljepšeg osjećaja nego biti roditelj
  2. mama je uvijek u pravu
  3. nemojte biti drama queen
  4. nabavite kvalitetnu torbu za sebe i bebu
  5. nabavite dječju opremu na vrijeme

Šaljem vam puno pozdrava do sljedeće objave. Čuvajte se dragi moji! 

//


A lot has changed since my last blog post. I selfishly kept to myself some of the most beautiful moments of my life and I am not sorry. As strange and challenging as times have been, they have created for me and my family some of the most beautiful memories I will write about below. The day I found out I was carrying another heart under my heart is unforgettable. I could hardly wait for my husband to get home and tell him the best news. The whole pregnancy, thank God, passed peacefully and I enjoyed every day. We sang, talked and cuddled with our little one while he was still in my belly and we could not wait to meet him. Probably like any expectant mother I got a bunch of advice from all sides, but I decided to listen to myself because there was chaos in my head after all the different opinions. Yet the occasional tip is universal and applicable to all mothers, so keep reading.

For months, everyone told me I needed to prepare things in advance for going to the hospital, but I kept procrastinating saying I had more time. As I was close to the 9th month of my pregnancy I realized why it would have been good if I had done it sooner. I could barely see my sneakers from my stomach, so some common actions like squats became almost impossible. Eh, now we come to the part – Mom is always right, even though we do not want to admit it, but that was the truth also this time 😊 Which bag do I need? Do I have all the baby clothes? Do I have all the baby gear? Do I have all the equipment for myself? They don’t seem to call me drama queen accidentally 😂 No matter how relaxed I seem, about some things I just always dramatize a little too much. However, it is how it is, I gathered my thoughts, wrote a list of necessary things, asked my mom for help with packing and realized that everything is still under control and that I am ready for THE day. 23/12/2021 our little boy Oskar was born, he became our whole world and made us the happiest parents in the world. Every day he teaches us something new and with him we discover feelings that we did not even know could exist. 🤍

Let me quickly mention what is good to prepare on time. I definitely needed a big enough bag to fit everything for hospital. I wasn’t wrong when I decided to get a bag I’ve been looking at on the internet for a long time – Mommy bag. Apart from the fact that everything fits in it (including the changing pad), it is enough to take a look at the photo, I don’t need to explain why it was my choice. It is also ideal for weekends or small trips with a child. I couldn’t resist a smaller bag from the same collection – Mommy treasures, in which I put all my important documents and little things so that I wouldn’t lost them (because I do it regularly haha). Along with the bag and changing items, as a basic baby accessory we always carry, I would definitely point out a few pacifiers (if your baby loves a pacifier), a pacifier container, a milk bottle, a chin rest and a tetra diaper. We are very happy with our choice of all of the mentioned above from the hajdi.hr store, where you can use my 15% discount for purchases with the code MATEJAK15.

Write to me if you have chosen something with my code and feel free to ask if you are interested in what exactly I needed for the hospital from my and his things.

I hope you have concluded a few things from this post:

  1. there is no better feeling than being a parent
  2. mom is always right
  3. don’t be a drama queen
  4. get a quality bag for yourself and your baby
  5. get baby gear on time

I’m sending you greetings until the next post. Take care my dears!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s