Trendovi današnjice / Trends nowadays

Ima se tu o svemu i svačemu za pisati jer iz dana u dan svjedočimo nekim novim trendovima, ponekad suludima, a ponekad genijalnima. Moje je mišljenje da su trendovi odlična stvar, no da ih se ne treba slijepo slijediti ako se ne osjećate udobno u nekoj odjeći, obući, s nekim modnim dodatcima i sl. ili ako vam se ne sviđaju i ne predstavljaju ono što vi uistinu jeste. Žao mi je što ponekad čujem da se nekome sviđa nešto, no da nema hrabrosti obući to na sebe. Ako vi nemate hrabrosti, tko će je imati umjesto vas? Ta ista hrabrost će kad tad biti potrebna za neke druge životne situacije i zato ako se tebi, da TEBI koji čitaš, nešto sviđa ili želiš napraviti nešto drugačije, iskoči iz svojih granica, budi ponosan na to da si se odvažio napraviti nešto za sebe i nemoj brinuti što će drugi misliti. Možda baš to promijeni tvoj život na bolje. Jedino TI možeš napraviti taj mali korak za svijet, ali velik za sebe i s time možda privući nešto neočekivano, proširiti neku novu energiju i potaknuti nekog pored sebe da napravi isto. Također, žao mi je i kad čujem i vidim kako ljudi danas vole negativno komentirati na društvenim mrežama samo da bi se netko možda zbog tog komentara osjećao loše. I tome treba stati na kraj. Nitko nema pravo kvariti vašu sreću, jer ste jedino vi sami tvorci iste. Nikada se nećemo moći izboriti protiv tih komentara, ali jedino bitno je da ti znaš da ti vrijediš, da ti sam sa sobom budeš super. Ne mora se svima isto ponašanje i modni izražaj sviđati, no onda ne treba npr. pratiti tebe koji nisi možda njihov “cup of tea” u moru svega ostaloga što im pruža svijet društvenih mreža i interneta. Stoga ako ti misliš da je super, baš kao i ja, na sebe obući mušku jaknu, vinyl hlače, zmijski uzorak, “ružne” tenisice i ostale trendove, odvaži se i ne brini za komentare drugih. Zapitaj se jesu li to iskreni komentari uopće ili su često popraćeni unutarnjim nezadovoljstvom ili jalom onih koji su ih pisali. Ako su iskreni, zahvali se i podsjeti ih na ovo što sam gore napisala. Uživaj u fotkama i nedjelji! 🙂

There is a looot to write about this theme because we are witnessing some new trends every day, sometimes silly and sometimes genius. I think that trends are a great thing, but they should not be followed blindly if you do not feel comfortable in some clothes, dresses, some fashion accessories, etc. or if you do not like them and if they do not represent what you really are. I’m sad to hear sometimes that someone likes something but does not have the courage to put it on. If you have no courage, who will have it for you? That same courage will be needed for some other life situations and therefore if you, yes YOU that read this, like something or want to do something different, jump out of your boundaries, be proud of being dared to do something for yourself and do not worry what others will think. Maybe you change your life to something better. Only YOU can make that small step for the world, but big for yourself, and perhaps attract something unexpectedly, extend some new energy, and encourage someone next to you to do the same. Also, I’m sad to hear and see how people today like negatively commenting on social networks just to make someone feel bad about that comment. And that must stop. No one has the right to ruin your happiness because you are the only creator of it. We will never be able to compete against these comments, but it is only important that you know your worth, that you are super with yourself. You do not have to all like the same behavior and fashion expression, but they do not need to follow someone if they are not their “cup of tea” in the sea of ​​everything else that the world of social networks and the internet provides them. So if you think it’s great, just like me, to wear a man’s jacket, vinyl pants, animal print, “ugly” sneakers and other trends, go ahead and stop worrying about the comments of others. Ask whether these are true comments at all or are often accompanied by the inner dissatisfaction or the lust of those who wrote them. If they are sincere, thank them and remind them of what I wrote above. Enjoy new photos and Sunday! 🙂

BAG – MANGO

SNEAKERS – FILA at ASOS

KNIT DRESS – ASOS

JACKET – ZARA

NECKLACE – H&M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s