Crno bijeli svijet / Black & white world

Processed with VSCO with b5 presetProcessed with VSCO with x1 presetProcessed with VSCO with b5 presetProcessed with VSCO with b1 presetProcessed with VSCO with b1 preset

Dobro jutro dragi moji. Vrijeme je da vam opet malo pišem. Inspirirana ljudima, vremenom i situacijama oko sebe ne mogu preskočiti ovu temu. Jeste li primijetili kako je i u Zagrebu, inače gradu gdje ljudi ispijaju dvosatne kave u kafićima na bilo kojoj strani grada u bilo koje doba u danu, sve postalo nekako užurbano, sve je postalo nekako tuđe, svi su postali jedni drugima stranci? Naravno da je lijepo da Zagreb postaje sličniji ostalim europskim metropolama, ali barem smo mogli zadržati srdačnost po kojoj smo mi, ljudi iz naše regije, bili poznati svugdje u svijetu. Svi mi imamo svoje brige, naravno, svi imamo neke svoje svakodnevne borbe, ali slušam oko sebe svakodnevno kako su ljudi nezadovoljni poslom, kako su nezadovoljni stanjem u državi, kako su nezadovoljni odnosima sa svojim bližnjima. Opet ću ponoviti što sam rekla i u prvoj objavi, samo jednom se živi i zato baš sad u ovom trenutku počni raditi ono što želiš i voliš. Jasno je da se ne može previše učiniti kako bi se sve oko nas počelo mijenjati na bolje, ali upravo u tom i je stvar. Ako ne možeš mijenjati svijet oko sebe, mijenjaj svoj pogled na svijet i promijeni sebe. Da, sebe. Baš sad u ovom trenutku, ako smatraš da ti se ne sviđa što radiš, ako ti se ne sviđa kako se ljudi ponašaju prema tebi, počni mijenjati sebe. Pokušaj pronaći bolji posao za sebe, a ne sjediti prekriženih ruku i čekati da posao snova padne s neba ili još gore govoriti da nema posla, jer za svaku sekundu potrošenu za izgovaranje te rečenice netko drugi dobije svoju sekundu umjesto tebe za potpisivanje novog ugovora o radu. Počni ulagati više truda u nešto što radiš, jer uvijek postoji netko tko će to primijetiti i postoji velika šansa da te se za to nagradi i da to postane tvoj posao iz snova. Počni biti dobar prema ljudima, čak i ako oni nisu dobri prema tebi, jer Netko to od gore vidi sve i svakome će se gledati po njegovim dobrim djelima. Mislim da se dobro dobrim vraća i zato trebamo širiti tu dobrotu. Čak i kada ti se čini da se sve okrenulo protiv tebe i da su ljudi užasni prema tebi, ostani dobar, jer njihova zločestoća ide njima na dušu, a ti ćeš barem imati čist obraz. Ljudi će te još više mrziti kad vide da si sretan, nego da im dopustiš da se naslade tvojom tugom. Budi u onom malom postotku ljudi kojem je čaša napola puna, a ne napola prazna jer će tebi biti ljepše, jer ćeš tako biti sretniji, jer ćeš tako možda nekog motivirati da i on bude takav. Da se samo jedna osoba zbog tvojeg gledanja na svijet promijeni i postane bolja osoba ti trebaš biti sretan i ponosan, jer doprinosiš promijeni. To je tvoja pobjeda. Ja sam prošla, unatoč tome koliko imam godina, podosta situacija u životu gdje ti ljudi žele nešto nažao učiniti, gdje te žele pokolebati, gdje te žele povući na dno zbog svojih nesigurnosti, svojih kompleksa i svoje tuge. Nisam im dopustila, upravo svojom pozitivom uzdigla sam se iznad tog, gledam svijet kroz roze naočale i stvaram svoju bajku. Pokušaj pomoći onom tko želi prihvatiti tvoju pomoć, oprosti onima koji su te povrijedili, jer ćeš ti biti velik čovjek nakon tog. I voli, voli najviše, pokaži svijetu i ljudima koliko ih voliš i koliko si sretan i zahvalan što si se danas probudio i nemoj zanemariti svoje bližnje, ti budi taj koji popravlja odnos s nekim, nemoj čekati nekog drugog. Popravi nekome dan, pruži mu osmijeh, pozdravi ga u liftu, pokloni nekome cvijet, pozovi starog prijatelja na kavu i budi sretan sa sobom i svojim životom. Ja sam na primjer sretna jer danas idem na kavu sa najboljom prijateljicom, jer ćemo se smijati puno i jer sam kupila nove čarapice. Kako vam se sviđaju? :)))

p.s. Sve što imamo je SADA.

Good morning my dears. It’s time to write to you again. Inspired with people, time and situations around me I couldn’t skip this topic. Have you noticed how in Zagreb, normally a city where people drink coffee for two hours in cafes at every corner in the town at any part of the day, everything became faster, everything became foreign, and people became strangers to each other? Of course it’s nice that Zagreb becomes more similar to other European cities, but we could keep our heartiness for which were, people in our region, known for all over the world. All of us have our own worries, of course, all of us have our everyday battles, but I hear people around me telling how much unhappy they are with their jobs, with situation in our country, how unhappy they are with their relationships. I’ll repeat again a sentence from my first post, you only live once, and because of that, right now in this moment start doing what you love and wish for. Clearly you can’t do much to start changing everything to it’s best, but see, that’s the thing. If you can’t change a world around you, change your view of world and change you. Yes, you. Right now, in this moment, if you think that you don’t like your job, and you don’t like the way people treat you, start changing you. Try to find a better job for yourself, and not just sit there with your arms crossed and wait for your dream job to fall from thy sky or, even worse, don’t tell that there is no job, because for every second you spend to tell this sentence, someone else get a second to sign a contract of employment instead of you. Start giving more effort in what you do, because there is always someone who will notice that and there is a big chance to get a promotion and for that job to become your dream job. Start be good to people, even if they aren’t to you, because Someone from up there sees everything and everyone will be judged by their good acts. I think that good things come to those who are good and that’s why you should spread goodness. Even when you think that everything is against you, and that people are awful towards you, stay nice, because their evil stay on their soul, and you’ll have honor. People will hate you even more when they see that you are happy, than you let them to be happy for your sadness. Be in that low percentage of people who see glass half full, not half empty, because you will have more beautiful life, you will be happier and you’ll make someone motivated by your positivity to become more like you. If just one person become a better person for your stands you should be happy and proud, because you contributed to a change. That’s your win. I’ve been through, despite my age, through a lot of situations in life where people want to ruin something that you have, and wants to make you sad, where they want you to touch the bottom because of their insecurities, complexes and their sadness. I didn’t let them do that, right with my positivity I rose up from that and I see a world through a rose-mirrored glasses and create my own fairytale. Try to help someone who accepts your help, forgive to those who hurt you, because you will be a bigger person after that. And love, love so much, show to the world and people how much you love them and how happy and grateful you are for waking up today. And don’t forget your closest, you should be the one to start changing a relationship, don’t wait for someone else. Make someone’s day better, give someone a smile, say hello to someone in elevator, give someone a flower, call an old friend for a coffee and be happy with your life. I am, for example, happy that I go drink a coffee with my best friend today, happy that we’ll laugh a lot and also happy because I bought a new socks. How do you like them? :)))

p.s. All we have is NOW.

Zara sweater & jeans
Isabel Marant sneakers
Calzedonia socks

10 thoughts on “Crno bijeli svijet / Black & white world”

   1. Sviđaju mu se… Ti kad god meni dođeš,ja sam sretna.Doneseš mi onih par minuta iskrenog smjeha u danu. 🙂 Sutra je repriza? :-))))))

    Liked by 1 person

 1. Lijepo je vidjeti kako netko priča o sebi, a zapravo priča o drugima kroz svoj vlastiti primjer.
  Sve rečeno je na mjestu.
  Odličan početak.
  Što više lijepih i ugodnih postova na netu, čini ga samom po sebi ljepšim mjestom za predah od bombastičnih najava, propagande, reklama…
  Činiti Svijet ljepšim mjestom, uvijek treba imati pozitivan odjek.
  Samo slaži i dalje svoju bajku.
  Nakon ponoći, bajka ne mora kočiju pretvoriti u tikvu.
  Može ostati kočija i sve ostalo iz bajke…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s